Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w domenie strony internetowej www.nuev.pl

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mając na uwadze dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych, w tym w procesie związanym z dokonywaniem zakupów przez Internet przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający sposób przetwarzania przez nas powierzonych/pozyskanych danych osobowych. Ponadto gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo, minimalizowanie wszelkiego ryzyka związanego z procesem przetwarzania danych osobowych oraz pełną informację odnośnie celu i zakresu w jakim Państwa dane zostaną przez nas wykorzystane.

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej jest KF NICCOLUM sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, 05-270 Marki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556526, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 125 16 32 838, numer Regon: 361408655.

Dane do kontaktu:

adres korespondencyjny: KF NICCOLUM sp. z o.o., ul. Ludwika Rydygiera 8, bud. 4, 01-793 Warszawa
numer telefonu: +48 608 614 478
adres e-mail: info@nuev.pl

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonej przez nas strony internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacji zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy), które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU i PROMOCJI

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH

W trakcie przeglądania naszych stron internetowych zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. W przypadku zakładania konta zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej strony internetowej w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

PLIKI COOKIES i ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

 • pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 • pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”
 • W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:

 • Należy kliknąć ikonę opcji na pasku narzędzi
 • Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”
 • W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+

 • Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”
 • W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.


Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formacie PDF »

Pobierz politykę prywatności w formacie PDF »


pobierz załącznik

Wzór odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Polityka Prywatności
 
Copyright © KF Niccolum  |  All rights reserved