Dostawa, płatności i zwroty

Przesyłki są doręczane w dni robocze na terenie Polski.
Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności.
Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną odpowiednio w poniższej TABELI OPŁAT, Klient nie ponosi kosztów przesyłki (nie dotyczy przesyłek wychodzących poza granice Polski).

Metoda dostawy

LpZdjęcieMetoda dostawyKosztGratis
1 Kurier DPD - dostawa na terenie Polski
Czas dostawy do 48h
11.00 PLN
2 Poczta Polska - dostawa na terenie UE
Czas dostawy od 3 - 5 dni
25.00 PLN

Metody płatności

LpZdjęcieMetody płatnościKosztGratis
1 Dotpay - bezpieczne płatności online
Blisko 200 kanałów płatności, akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych.
-
2 PayPal - płatności kartą płatniczą
Bezpieczeństwo płatności kartą płatniczą zapewnia PayPal operator serwisu paypal.pl.
-
3 Płatność za pobraniem
Należność za zamówione towary należy uregulować przy odbiorze przesyłki u kuriera.
2.00 PLN
4 Płatność przelewem
Należność za zamówione towary należy uregulować przelewem.
-

Dane do przelewu:
KF Niccolum sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 8, bud. 4, 01-793 Warszawa
Nazwa banku: BZWBK
Numer konta: 55 1090 1841 0000 0001 3048 6486

Infolinia: +48 608 614 478


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za prezentowane towary w naszym sklepie internetowym działającym w domenie strony internetowej www.nuev.pl)

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE KLIENTOM BĘDĄCYCH RÓWNOCZEŚNIE KONSUMENTAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni (kalendarzowych) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego np. w formie:

pisma na adres korespondencyjny: KF Niccolum sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 8, bud. 4, 01-793 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@nuev.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się tutaj »

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (e-mail) prześlemy niezwłocznie na Państwa adres e-mail, ewentualnie drogą sms potwierdzenie otrzymania informacji (oświadczenia) o odstąpieniu od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na poniżej wskazany adres:
KF Niccolum sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 8, bud. 4, 01-793 Warszawa
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Poniżej przedstawiamy sposoby i terminy złożenia reklamacji oraz tryb jej rozpatrzenia.

INSTRUKTAŻ CZYNNOŚCI REKLAMACYJNYCH
Sposoby złożenia reklamacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji
Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji.
Alternatywne metody rozstrzygania sporów.

1) SPOSOBY ZŁOŻENIA REKLAMACJI:
pisemnie na adres: KF Niccolum sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poczta e-mail: info@nuev.pl
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
imię i nazwisko, adres korespondencyjny, - e-mail, w miarę możliwości telefon kontaktowy,
określenie towaru stanowiącego przedmiot składanej reklamacji,
rodzaj dostrzeżonej wady/niezgodności towaru wraz ze wskazaniem na czym ona polega,
wskazanie żądań jakie wynikają ze złożonej reklamacji,
ewentualne określenie środka komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, SMS, list tradycyjny przesłany drogą pocztową) za pomocą którego klient chce otrzymać odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji.

2) TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
Sprzedawca do złożonej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (kalendarzowych).

3) ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że konsument określi sposób w jaki chce otrzymać informację co do rozstrzygnięcia w kwestii zgłoszonego żądania.
W przypadku reklamacji składanych osobiście pod wyżej wskazanym adresem, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie telefonicznej, wiadomości e-mail przesłanej na adres elektroniczny konsumenta bądź w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zawiera rozstrzygnięcie określające czy uznajemy żądanie konsumenta, a jeżeli nie to uzasadnienie takiej odmowy.

5) ALTERNATYWNE METODY ROZTRZYGANIA SPORÓW
W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia jej niezgodnie z żądaniem, można:
a) zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,
b) złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek),
c) złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
d) skierować skargę za pomocą interaktywnej platformy ODR, do której bezpłatny dostęp znajduje się w poniższym linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dodatkowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej można uzyskać:
pod numerem telefonu: +48 608 614 478
adres e-mail: info@nuev.pl

 
Copyright © KF Niccolum  |  All rights reserved